Category Archives: Nezařazené

Okamžiky z Izraele (2016) – Nenarativní zachycení estetičnosti – téma

Published by:

Před dvěma lety natočil Daniel Bordovský dokumentární film Osoblažka z prostředí úzkorozchodné železniční trati, který se setkal pro málo popisnou prezentaci zobrazovaného s nesouhlasným kritickým ohlasem. Filmu byla vytýkána především zanedbaná informativní hodnota, která by ozřejmila počínání pracovníků železnice, a divák by detailněji pronikl do chodu staré parní lokomotivy, představující nejzajímavější vizuální atribut filmu spolu s poeticky laděnými záběry ubíhající krajiny. Na jedné straně se bez doprovodného komentáře ukázalo, že se zvolené téma samo o sobě přímo nehodí pro nenarativně strukturovanou výpověď o úzkorozchodné železnici, o jejímž fungování nemá mnoho diváků zrovna ponětí. Avšak na straně druhé lze postřehnout počátky formálního a estetického uvažování filmového nadšence a amatérského režiséra, který má o svých budoucích filmových počinech zcela jasnou představu. To v sedmnácti letech může říct jen málo jedinců.

Continue reading

Stopy života – Mateřská láska – seriálové peklo Tomáše Magnuska

Published by:

Není žádným tajemstvím, že česká seriálová tvorba po řemeslné či umělecké stránce v současnosti nezažívá svůj vrchol. Točí se sice seriály, které jsou dobré (Případy 1. oddělení, Nevinné lži), i seriály, které jsou tzv. „slušné“ (Čtvrtá hvězda), ale točí se mnohem více seriálů, které jsou příšerné (Ach, ty vraždy, Ordinace v růžové zahradě, Pojišťovna Štěstí, Sanitka 2), a ty bohužel požívají stále větší popularity. A pak jsou tu seriály, které jsou tak nebetyčně strašné, až stojí za to věnovat se jejich jednotlivým epizodám. A to se právě poštěstilo u počinu Stopy života.
Continue reading

Antisemitské filmy Třetí říše vám přejí dobré odpoledne – téma

Published by:

Protože proč se něco nedozvědět o problematice, která se začíná opět objevovat?

Nejdůležitější antisemitské propagandistické filmy pocházejí z let 1939 až 1940. První dva filmy, Robert a Bertram Hanse H. Zerletta a Plátno z Irska Heinze Helbiga, nabízely stereotypnost a karikatury židovských podlidí (Untermenschen). „V komediálním ztvárnění ilustrovala nacionálně socialistická propaganda tezi, že Židé jsou sice úlisní, ale vůbec ne chytří.“[1] V dalších filmech je rámec komedie opuštěn a Židé jsou již představeni jako podlidí přímo: film Ericha Waschnecka Rothschildovi, Veita Harlana Žid Süß a pseudo-dokument Fritze Hipplera Věčný Žid. Původně měl být tento rok představen také film Bismarck Wolfganga Liebeneinera s tématem boje Židů v Anglii proti zakladateli Druhé říše. Připravované antisemitské scény ale nebyly natočeny, zůstala však jedna epizoda nezdařeného atentátu na Bismarcka provedeného Židem.
Continue reading

Přehled premiér – 18. prosinec 2014

Published by:

Ben Stiller opět mluví s muzejními exponáty. Ne kvůli duševní chorobě, ale díky kouzelné staroegyptské desce, propůjčující dinosauřím kostrám a voskovým figurínám život. Desku však pomalu hlodá zub času a kouzlo se začíná vytrácet. Noc v muzeu: Tajemství hrobky se tedy musí odehrát v Londýně, kde se nachází řešení tohoto problému.

Continue reading

Premiéry – 11. prosince 2014

Published by:

Věrným čtenářům musím bohužel na úvod těchto premiér sdělit, že tento týden jdou do potemnělých sálů pouze tři filmy. To znamená nepříjemný fakt, a to ten, že bude tento díl o poznání kratší než články předchozí. A tak si naháním znaky těmito nadbytečnými a nic neříkajícími větami. Přejděme raději k filmům. Čeká nás především Hobit, v závěsu za ním pak Příběh Marie a Raluca.

Continue reading

Přehled premiér – 30. října 2014

Published by:

Píší se léta páně roku 2014, dnes je středa 29. října a znovu vás seznámíme s filmy, které zítra vstoupí do kin. A protože právě skončil 18. ročník jihlavského festivalu, tak je logické začít právě dokumentem. Tím je film Jana Látala Česká pivní válka. Snímek je v podstatě koncipován jako rozborka jednoho z aspektů určujících naši národní identitu. Nepřekonatelná chuť na pivo je zde v kontextu našich reálných hrdinů vyobrazena jako vášeň, ba přímo smysl života.

Continue reading

Přejít k navigační liště