Crowdfunding – Jak vydělat peníze na film? – Téma

Kromě běžných zdrojů financování filmové tvorby, ke kterým patří produkční společnosti, státní orgány, televize, podpůrné programy, tematické a geografické fondy, sponzoring firem a zájmových kruhů nebo podpora distributora, slouží k získání financí i méně užívané zdroje, které mohou být někdy klíčové pro další životnost projektu. Jedním ze způsobů financování mediální tvorby je stále častěji využívaný crowdfunding. Není spojen pouze s fikčním či dokumentárním filmem, ale ve velké míře se objevuje také v souvislosti se seriály a hudebními nahrávkami. Jedná se o předprodej a propagaci mediálního produktu, především hudby, videa nebo filmu, který bude financován případnými zájemci, kteří produkt podpoří. Jak producent, tak režisér se dostávají do bližšího kontaktu s potenciálními zákazníky, u nichž mají šanci svůj projekt propagovat a uspět v měnícím se mediálním prostředí.


Crowdfunding2

Úspěšnější v tomto druhu financování bývají častěji známější osobnosti, které už mají vytvořený okruh věrných fanoušků – především seriáloví herci a hudebníci. Pro propagaci filmů a jejich autorů jsou nejčastěji používány veřejné internetové stránky (Facebook, Twitter, YouTube, MySpace) a blogy nebo reklamy prostřednictvím odkazů. Cílem je získat dostatečný počet financí na produkci a distribuci filmu a uspokojující množství potenciálních diváků. Crowdfunding pracuje způsobem, kdy nabízí něco přímo publiku, ale někdy divákovi nejde o to, k čemu bude sloužit výsledná finanční částka, tedy o film nebo seriál. Vznikají situace, kdy divák-zájemce může za přispění malé/velké částky získat odpovídající odměnu. Podle množství zaslaných peněz je fanouškům nabízena odměna v podobě produktů, kterými mohou být podpisy hvězd, zaslání fotografie nebo trička s motivy toho, co je předmětem financování, a dalších předmětů; zkrátka jakýkoliv druh merchandisingu, a to v případě, že bude vybrán dostatek prostředků a film se dočká zpracování. Pro nejmovitější přispěvatele jsou v nabídce odměny jako možnost zahrát si v chystaném filmu či seriálu, zapsání jména do titulků, večeře s celebritou, režisérem nebo producentem (v případě financování CD možnost nazpívat s autorem skladbu nebo mít fotografii společně s ním na obalu nahrávky aj.). Mnohým participantům stačí pouze „dobrý pocit“ ze zapojení zasláním peněžního příspěvku.

maxresdefault

Avšak přispěvatel (zároveň potenciální odběratel) není investorem filmu, pro nízkorozpočtový film může být crowdfunding jen zaštítěním počáteční předprodukční fáze, než se ho ujme nějaká producentská společnost nebo než je autor schopen produkt dofinancovat z vlastních zdrojů. Vysoký zájem fanoušků přesto slouží jako dobré vodítko pro určení cílové skupiny a její motivace, proč má zájem právě o nabízený film.

Online získávání financí pro dokumentární filmy nabízejí například servery Kick Starter nebo Indie Gogo. Díky nim mají nezávislí autoři možnost prezentovat své projekty přímo na internetu. Ke každému filmu je vytvořen krátký trailer pro představu, o co se autor zajímá a jak se vyjadřuje filmovými prostředky. Trailer je doplněn krátkým sumarizujícím popisem. Indie Gogo nabízejí různé dokumentární kategorie (hudba, divadlo, design, vzdělání aj.), podle nichž se mohou dárci orientovat, chtějí-li přispět právě non-fikčnímu filmu podle svého zájmu. Pod každým trailerem se nachází „finanční“ osa, která určuje, kolik procent z potřebné finanční částky již film získal, aby mohl být zafinancován a produkován. Zároveň je zobrazena i aktuální peněžní částka, kterou již film získal, počet donátorů i dní, kdy byl projekt přidán na stránky ke crowdfunding zafinancování. Velkou roli hraje také přímé zapojení autorů, kteří odpovídají na případné dotazy a motivují fanoušky k participaci na projektu, proto se po kliknutí na příslušný trailer zobrazí i soubor nejčastěji kladených otázek (FAQ), na které obvykle odpovídá sám autor.

Některé filmy mohou dokonce potřebnou finanční částku přesáhnout jako Doctor Whooves Adventures: Traveler-The Plea, který získal až 154% za 27 dní na serveru Indie Gogo, ale Wish I Was Here Zacha Braffa nabyl za pouhých 14 dní 127% částky., zato jiné filmy nedosáhnou ani 6% a ač by byly ve výsledku jistě zajímavé a kvalitní, není po nich potřebná poptávka. Úspěšně se v crowdfunding financování drží aktuální fenomény poslední doby. Na produkci filmu o globálním oteplování The Age of Stupid získal Franny Armstron 450 000 liber. Nízké finanční příspěvky, delší doba online prezentace a  minimum FAQ otázek položených přispěvateli jsou negativním znamením. Svědčí o  nezájmu, až neatraktivnosti tématu pro veřejnost.

Říjen 26, 2014

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *