NFA se otevřeně vyjádřilo k dopisu svých odpůrců

O dopisu, který požadoval odvolání ředitele Národního filmového archivu Michala Breganta, jsme psali zde. Souvisel s nevolí některých režisérů, stěžujících si na nevalnou kvalitu jejich restaurovaných děl. NFA se nyní k dopisu oficiálně vyjádřil.

Na webu Filmového a televizního svazu se v pondělí 11. ledna objevil dokument, který je označen „Filmaři žádají na premiérovi a vládě odvolání generálního ředitele NFA“. Ve skutečnosti dopis obsahuje podpisy 13 režisérů a 7 dalších filmových profesionálů, zejména kameramanů. NFA by jistě mohl zahájit podpisovou protiakci, která by hájila jak profesionální postup jeho zaměstnanců při digitálním restaurování, tak generálního ředitele. Místo toho snad stačí ukázat, jakým způsobem byl minimálně jeden z podpisů pod „petici“ získán: svědčí o tom dopis režiséra Vojtěcha Jasného, který svůj podpis odvolal, protože byl k němu přemluven za nedůstojných podmínek. Opětovné věřejné vyjádření Vojtěch Jasný vydal ve středu. Kromě Vojtěcha Jasného se podobně vyjádřila i další podepsaná, režisérka Drahomíra Vihanová: „Nepodepsala jsem dokument, který by obsahoval nebo měl vést k odvolání ředitele NFA Michala Breganta.“

Zveřejněný dokument napadá ředitele Breganta a de facto všechny zaměstnance neracionální argumentací a urážkami. Proti tomu, že se dopis vydává za stanovisko filmařské obce, se už ohradili mnozí filmaři a filmoví profesionálové a následné reakce, jak institucionální, tak osobní, svědčily o značné podpoře ředitele Breganta a celého NFA, jíž se v profesionální obci těší.

Dopis je zavádějící, co se týče technických postupů, jimiž filmy NFA digitalizuje a digitálně restauruje. Filmy digitálně restaurovány pod dohledem Národního filmového archivu vznikají v nejvyšší možné kvalitě a cílem restaurování je dosáhnout takové verze, která co nejvíce odpovídá verzi prezentované v kinech v době premiéry. NFA postupuje v digitalizaci českých filmů v souladu s dalšími archivy v Evropě a výsledky jeho práce byly opakovaně vysoce hodnoceny i na mezinárodních festivalech. Národní filmový archiv filmy digitálně restauruje (tedy vytváří jejich digitální verzi, která odpovídá jejich původní podobě), nikoliv remasteruje (což je vytváření nových, pozměněných, či „vylepšených“ verzí). Oba postupy jsou legitimní, ale NFA má mandát pouze k restaurování. Ten vychází z poslání i odborných zkušeností pracovníků NFA.
Aby NFA mohl provést kvalitní digitální restaurování, musí mít referenční materiál, podle něhož restaurování provádí. Tím je pečlivě vybraná kopie, pokud možno dobová. Restaurátoři jsou si plně vědomi toho, jak se filmová kopie vztahuje k tomu, jak byl film prezentován v době premiéry: zohledňují stárnutí filmového materiálu a zároveň je kopie vybírána podle ověřených historických informací o podobě a podmínkách premiérového uvedení. Restaurování proto předchází zevrubný historický průzkum, v rámci něhož archiváři posuzují fyzický stav materiálů a historici z dochovaných pramenů a z rozhovorů s pamětníky zkoumají další souvislosti, včetně technologií, které byly použity při výrobě filmu a jeho uvádění v kinech. Průzkum pak určí referenční kopii a výhradně podle ní se restaurování dělá. NFA rovněž konzultuje s autory restaurovaných snímků, pouze nepřistupuje na požadavky možných vylepšování, a tedy remasterování. Celé restaurování probíhá podle mezinárodních pravidel a etických standardů.

1145490-349232

Zveřejněný dopis také obsahuje xenofobní nádech, příznačný pro posledních několik výstupů skupiny kameramanů, kteří odsuzují laboratoř provádějící pod vedením restaurátorek a technologů obrazu a zvuku z NFA profesionální práci, a to jen proto, že je geograficky umístěna v jiné zemi. Magyar Filmlabór je prestižním evropským pracovištěm, jež zvítězilo v regulérní mezinárodní soutěži, která vyplývá ze zákona o veřejných zakázkách a je podmínkou grantu, jenž digitální restaurování financuje.

Téma kameramanského projektu v rámci NAKI je již prodiskutováno a uzavřeno; mezi AMU a NFA byla podepsána příslušná smlouva, podle níž NFA poskytuje výzkumníkům služby, NFA se však obsah tohoto projektu již profesně netýká.

Tyto provinční války, kdy jedna zájmová skupina systematicky útočí na klíčovou instituci české kinematografie, a to i zpochybňováním jejího značného mezinárodního renomé, účelově vybranými fakty a pomluvami, které jsou mimo přijatelnou debatu, poškozují nejen NFA, ale celou filmařskou obec.

 

Leden 16, 2016

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *